RSS

SOŇKY HABARLAR

29 Noý

MOSKWADA DAŞARY IŞLER MINISTRLIKLERINIŇ ARASYNDA RUS-TÜRKMEN GEŇEŞMELERI GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 28-29-njy noýabrynda Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrliginiň edara binasynda Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda GDA-nyň, halkara guramalaryň çäklerindäki ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk,  şol sanda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 74-nji we 75-nji sessiýalarynyň gün tertibine degişli meseleler boýunça, şeýle-de daşary syýasaty meýilleşdirmek meseleleri boýunça geňeşmeler geçirildi. Geňeşmeleriň barşynda Türkmenistan bilen Russiý...

DOWAMY
29 Noý

DAŞKENTDÄKI DUŞUŞYKDA MERKEZI AZIÝA INTEGRASIÝASYNYŇ UGURLARY KESGITLENILÝÄR

2019-njy ýylyň 29-njy noýabrynda günüň birinji ýarymynda Türkmenistanyň Prezidenti sammitiň resmi çäreleriniň geçirilýän ýeri bolan “Kuksaroý” köşgüne ugrady. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygyna gatnaşmak üçin Daşkent şäherine şeýle-de Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidenti Nursultan Nazarbaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sooronbaý Žeenbekow we Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon hem geldiler. Däp bolan surata düşmek dabarasyn...

DOWAMY
29 Noý

AŞGABATDA “STAMBUL PROSESSIŇ” ÇÄKLERINDE TEHNIKI TOPARLARYŇ DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 29-njy noýabrynda Aşgabat şäheriniň “Ýyldyz” myhmanhanasynda Owganystana ýardam bermek boýunça Stambul prosessiň çäklerinde “Sebit infrastrukturalary” atly ynamy berkitmek çärelerine gatnaşýan ýurtlaryň sebitara tehniki toparlarynyň wekilleriniň duşuşygy geçirildi. Bu mejlise Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň ýolbaşçylary we wekilleri, “Stambul prosessine” gatnaşyjy döwletleriň, şeýle-de bu başlangyjy goldaýan halkara guramalaryň ygtyýa...

DOWAMY
29 Noý

TÜRKMENISTANYŇ WE ÖZBEGISTANYŇ PREZIDENTLERI DÖWLETARA GATNAŞYKLARY IŞJEŇLEŞDIRMEK BARADA PIKIR ALYŞDYLAR

2019-njy ýylyň 28-nji noýabrynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen-özbek gatnaşyklarynyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmak, şeýle-de Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Döwlet Baştutanlarynyň ikinji konsultatiw duşuşygyna gatnaşmak üçin Özbegistan Respublikasyna iş sapary bilen ugrady.   Howa menzilinden türkmen Lideriniň awtoulag kerweni “Kuksaroý” döwlet kabulhanasyna tarap ugrady. Bu ýerde Türkmenistanyň we Özbegistanyň döwlet Baştutanlarynyň duşuşygy boldy.   Prezident Gurbangu...

DOWAMY
28 Noý

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI ÖZBEGISTAN RESPUBLIKASYNA IŞ SAPARY BILEN GELDI

2019-njy ýylyň 28-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Döwlet Baştutanlarynyň ikinji Konsultatiw duşuşygyna gatnaşmak üçin Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkent şäherine iş sapary bilen geldi. Prezidentiň uçary Daşkent şäheriniň Islam Karimow adyndaky Halkara howa menzilinde gondy. Bu ýerde Türkmen Liderini resmi adamlar, şeýle hem Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň agzalary garşy aldylar. Saparyň çäklerinde Türkmenistanyň Pre...

DOWAMY
28 Noý

AŞGABATDA INTELLEKTUAL EÝEÇILIGI OKATMAK BOÝUNÇA SEBITLEÝIN OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 28-nji noýabrynda Aşgabat şäheriniň “Arçabil” myhmanhanasynda intellektual eýeçiligi okatmak ugrunda halkara we milli tejribe bilen paýlaşmak maksady bilen “Intellektual eýeçiligi dersini okatmak” atly sebitleýin okuw maslahaty geçirildi. Bu çäre Bütindünýä intellektual eýeçiligi guramasy tarapyndan Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Intellektual eýeçilik boýunça döwlet gullugy bilen bilelikde guraldy. Okuw maslahatyna Türkmenistanyň Intellektual eýeçilik bo...

DOWAMY
26 Noý

В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ О ЗНАЧЕНИИ ДЕКЛАРАЦИИ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ

26 ноября в Москве в здании отделения Исполнительного комитета СНГ состоялась научно-практическая конференция «Роль и значимость Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в усилении экономической интеграции на евразийском пространстве». Как известно, Декларация, инициированная Президентом Туркменистана Г.М.Бердымухамедовым, была единогласно принята по итогам саммита Совета Глав государств СНГ в Ашхабаде 11 октября 2019 года....

DOWAMY