ÝHHG-NYŇ AŞGABATDAKY MERKEZI DÖWLET EDARALARYNYŇ WEKILLERINIŇ PANDEMIÝA DÖWRÜNDE JEMGYÝETÇILIK WE KHBS BILEN ÖZARA HEREKETLERI BOÝUNÇA OKUW MASLAHATY GEÇIRÝÄR

7-nji sentýabrda pandemiýa döwründe we saglygy goraýyş bilen bagly bolan adatdan daşary ýagdaýlarda döwlet edaralarynyň jemgyýetçilik we habar beriş serişdeleri bilen netijeli özara hereket etmekleri boýunça iki günlük onlaýn okuw maslahatyna badalga berildi. 

Gyrgyzystandan we Ysraýyldan bolan halkara bilermenler döwlet edaralarynyň KHBS wekilleri bilen işjeň özara gatnaşyklarynyň guralmagy boýunça öz nukdaýnazarlaryny beýan etdiler.

Okuwa gatnaşýan Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň media-gulluklarynyň wekilleri Hökümetiň, raýat jemgyýetiniň hem-de KHBS ulgamynda işleýän guramalaryň ilaty öz wagtynda we hemmetaraplaýyn habarly etmek meseleleri boýunça hyzmatdaşlygynyň işjeňleşdirilmegi dogrusynda pikirleri alyşdylar.