BALKAN WELAÝATYNYŇ GARABOGAZ ŞÄHERINDE KARBAMID ÖNDÜRÝÄN TOPLUMYNYŇ AÇYLYŞ DABARASY MEÝILLEŞDIRILÝÄR

2018-nji 17-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Balkan welaýatynyň Garabogaz şäherinde karbamid öndürýän toplumynyň ýokary derejeli açylyş dabarasynyň geçirilmegi meýilleşdirilýär.

Iň täze tehnologiýalar bilen üpjün edilen himiýa senagatynyň bu ägirt uly kärhanasynyň dünýäniň energiýa diplomatiýasynda uly ähmiýeti bolar. Garabogaz karbamid toplumynyň açylyp ulanylmaga berilmegi ýurdumyzyň himiýa pudagynyň girdejililigini, onuň eksport mümkiçiligini artdyrar. Bu kärhananyň gurulmagy Türkmenistanyň senagat taýdan ösen döwlet hökmünde kemala gelmegine tarap ýene bir ädim bolar.