“KROKUS SITI HOLL”-DA GÜL GOÝUŞLYK

         2024-nji ýylyň 22-nji martynda Moskwada bolup geçen terrorçylykly hadysanyň netijesinde gurban bolanlaryň ýagty ýadygärligine bagyşlap, "Krokus Siti Holl” toplumynyň öňünde tebigy ýagdaýda emele gelen ýadygärlige gül goýmak çäresi 2024-nji ýylyň 30-njy martynda geçirildi.

         Bu çärä Moskwada akkreditirlenen diplomatik wekilhanalaryň 130-dan gowragynyň baştutanlary we işgärleri gatnaşdylar.